Podrobnoiskanje

Splošni pogoji

 

Pogoji uporabe spletnega mesta

Spletna stran je objavljena z strani EUROPCAR INTERNATIONAL SASU Bat OP-2, rue René Caudron 78960 Voisins-le-Bretonneux, Francija (v nadaljnjem besedilu: Europcar). Oseba, odgovorna za objavo, je g. Marcus Bernhardt, glavni komercialni direktor Europcar International.

Sprejemanje pogojev

Pred uporabo Europcarove spletne strani ali rezervacij natančno preberite te pogoje. Do njih lahko dostopate prek hiperpovezave na nogi vsake strani na naši spletni strani. Svetujemo vam, da jih natisnete in hranite kopijo.

Uporaba spletnega mesta Europcar pomeni sprejemanje teh pravil in pogojev brez rezerve, ki vključujejo naš pravilnik o zasebnosti.

Ti pogoji in pogoji so poleg posebnih pogojev, veljavnih za vsako vrsto izdelka ali storitve, ponujeno na spletni strani.

Uporaba

Zavezujete se:

(a) da ne uporabljate spletnega mesta Europcar za nezakonite namene ali namene, ki bi lahko škodovali pravicam Europcar International ali tretjih oseb in zlasti, da ne uporabljate spletnega mesta za distribucijo škodljivih ali nezakonitih podatkov ali informacij, ki so neutemeljene, diskriminatorne ali žaljivo uperjene proti Europcar International ali tretjim strankam;

(b) da ne ovirate dostopa do spletnega mesta Europcar, dostopa do računalniških sistemov Europcar International, spreminjate spletno mesto, ga uporabljate za prenos računalniških virusov, za hekerske napade, pošiljanje računalniških črvov itd., ali pa se zoperstavite prekrškom, ki bi lahko bili računalniško kazniva dejanja;

(c) ne kršite nobenega patenta, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, avtorskih pravic, podatkovne baze ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli osebe ali subjekta;

(d) da se ne lažno predstavljajo nobene osebe ali subjekta, vključno z, vendar ne omejeno na, uradnika Europcarja, ali pa napačno navede ali kako drugače napačno razkrije svojo pripadnost osebi ali subjektu;

(e) izpolnjujete te splošne pogoje uporabe.

Če ne izpolnjujete teh obveznosti, si Europcar International pridržuje pravico, da takoj prepove in blokira dostop do svoje spletne strani in do svojega omrežja brez poškodb.

Informacije na spletni strani

Medtem ko  je Europcar storil vse, da bi zagotovil, da so informacije, ki jih vsebuje spletna stran Europcar, pravilne v času, ko gredo v živo, Europcar ne more biti odgovoren za kakršne koli napake ali opustitve, ali katere koli informacije, ki so lahko nepopolne, netočne oziroma datum uporabe ni več veljaven.

Intelektualna lastnina / obvestilo o avtorskih pravicah in blagovni znamki

 

Avtorske pravice in vse lastninske pravice na spletnem mestu Europcar in vse vsebine Europcar pridržuje. Gradivo, vsebovano na spletni strani Europcar, je v lasti Europcarja, razen če je navedeno, da pripada tretjim osebam. Ime Europcar in vse druge blagovne znamke Europcar, logotipi ali grafike, prikazane na spletni strani Europcar, so registrirane blagovne znamke podjetja Europcar ali njegovih podružnic. Druga imena podjetij in izdelkov ali storitev, prikazana na spletnem mestu Europcar, so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Nimate pravice ali licence za uporabo blagovnih znamk in se zato strinjate, da ne boste spreminjali, , dajali v najem, posojali, prodajali, distribuirali ali ustvarili izpeljanih del na podlagi vsebine Europcarove spletne strani in / ali izdelkov in storitev, Spletne strani Europcar v celoti ali deloma.


Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na spletnih mestih Europcar je več mest, ki vas lahko povezujejo z drugimi spletnimi mesti, ki ne delujejo na spletnih straneh Europcarjevih spletnih strani o varstvu podatkov. Ko kliknete na te spletne strani, se spletna mesta Europcar spletnih strani ne uporabljajo več. Priporočamo, da pregledate izjave o zasebnosti za vse tretje strani, da bi razumeli njihove postopke za zbiranje, uporabo in razkrivanje vaših podatkov.


 

Odklonitev garancije

Vaša uporaba spletnega mesta Europcar je na lastno odgovornost. Ta spletna stran je na voljo na podlagi "kot je" in "kot je na voljo". Europcar ne jamči ali ne predstavlja, da (i) bo spletno mesto izpolnjeval vaše zahteve, (ii) bo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak, (iii) rezultate, ki se lahko pridobijo z uporabo Europcarove spletne strani, da bodo točni ali zanesljivi, (iv) kakovost vseh izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, kupljenega ali pridobljenega od vas preko storitve, ustreza vašim pričakovanjem in (v) bodo popravljene morebitne napake. Odgovorni boste za kakršno koli škodo na računalniku ali izgubo podatkov, ki je posledica uporabe spletnega mesta. Nobenega nasveta ali podatkov, bodisi ustnega ali pisnega, ki ste ga pridobili od Europcarja ali prek Europcarjeve spletne strani ali z nje, ne bo ustvaril nobene garancije ali druge obveznosti, ki ni izrecno navedena v ustreznih pogojih. Čeprav so sprejeti razumni previdnostni ukrepi za zaščito varnosti in integritete brezžičnega interneta in dostopa do omrežja, Europcar ne more jamčiti, da bo uporaba brezžične povezave varna. V skladu s tem se strinjate, da uporabljate take storitve po lastni presoji in tveganju ter se strinjate, da ste izključno odgovorni za kakršnokoli škodo na vašem računalniškem sistemu ali morebitno izgubo podatkov. V najkrajšem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Europcar izrecno zavrača vse garancije, pogoje in druge pogoje kakršne koli vrste, bodisi izrecne ali implicitne, vključno, vendar ne omejeno na kakršen koli implicitni rok prodajnosti, zadovoljive kakovosti, primernosti za določen namen in kakršen koli izraz glede zagotavljanja storitev standardu razumne oskrbe in spretnosti ali v zvezi s kršenjem katere koli pravice intelektualne lastnine.

Omejitev odgovornosti

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve nekaterih garancij ali omejitve ali izključitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo. V skladu s tem se nekatere zgoraj navedene omejitve iz tega člena morda ne uporabljajo. Zlasti nič v teh pogojih in določilih ne bo vplivalo na zakonske pravice vsakega potrošnika ali izključilo ali omejilo kakršno koli odgovornost za smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti ali goljufije Europcarja. Izrecno priznavate in se strinjate, da Europcar, njegovi častniki, direktorji in zaposleni ne bodo odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali zgledno škodo, vključno, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, dobrega imena, uporabe podatkov ali druge neopredmetene izgube (tudi če je bila Europcarju seznanjena z možnostjo takšne škode), ki izhaja iz uporabe spletne strani Europcar. Izrecno priznavate in se strinjate, da Europcar ne bo odgovoren za uporabo ali nezmožnost uporabe spletne strani Europcar; (ii) stroški nabave nadomestnega blaga in storitev, ki izhajajo iz vsakega blaga, podatkov, informacij ali storitev, kupljenih ali pridobljenih, ali prejetih sporočil ali transakcij, sklenjenih prek ali na spletni strani Europcar; (iii) nepooblaščen dostop do vaših prenosov ali podatkov ali njihova sprememba; (iv) izjave ali ravnanje katere koli tretje osebe na spletnem mestu Europcar.

Politika zasebnosti

Pogoji Europcarjeve zasebnosti so vključeni v te pogoje. Strinjate se, da Europcar uporablja osebne podatke v skladu s pogoji in za namene, ki jih določa Politika zasebnosti za spletne strani Europcar.

Varnostna politika

Europcar uporablja varno tehnologijo za zaščito osebnih podatkov in finančnih transakcij. Europcar upošteva postopke in varnostne standarde, kot jih določa varnostna politika Europcar-a.

Splošno

Vsako neizpolnjevanje ali uveljavljanje kakršnekoli pravice ali določila teh Pogojev ne bo pomenilo odpovedi takšni pravici ali določilu. Če pristojno sodišče ugotovi, da katera koli določba teh Pogojev ni veljavna, ter se stranke strinjajo, da bi si sodišče prizadevalo uresničiti namere strank, kot je navedeno v določbi, in drugih določbah Pogojev, Pogoji ostanejo v polni moči in učinku. Naslovi razdelkov v Pogojih in pogojih so zgolj priročni in nimajo pravnega ali pogodbenega učinka

Veljavno pravo in pristojno sodišče

Ti pogoji in določila so bili izdani po francoskem pravu in so dostopni na spletnem mestu www.europcar.com na francoskem ozemlju. Francosko pravo se uporablja, pariška sodišča pa so pristojna v obsegu, določenem v členu 5-1 Rimske konvencije iz leta 1980, ter členih 14 in 15 Bruseljske konvencije.

Avtomobilske slike, Avtorske pravice [2000 – trenutno leto] izmo. Inc.

Vse pravice rezervirane. Tukaj vsebovane avtomobilske slike, ki so v lasti izmo, Inc.  so zasčitene z strani Združenih Držav in mednarodnega zakona o avtorskih pravicah. Dostop in uporaba teh slik je omejena s pogoji ločenih pogodbenih pooblastil. Vsaka nepooblaščena raba, reprodukcija, distribucija, posnemanje ali modifikacija teh slik je striktno prepovedana.

 
Tiskaj

Pokličite naš rezervacijski center +386 (0)59 070 500

Pravne informacije
Vse o vaši rezervaciji
Poslovni center

Aplikacija za še večjo mobilnost.

Prenesite Europcarovo mobilno aplikacijo za iPhone, iPad ali Andoid!

Kazalo Pišite nam Poslovne enote Začutite Slovenijo z Europcarom 24/7 asistenca Kartica zvestobe E-novice Najem vozil - akcije Najem vozil - poroke Najem tovornega kombija FAQ - pogosta vprašanja O nas Nasveti za ekološko vožnjo (EN) Europcar International O Sloveniji Splošni pogoji

© Europcar Slovenia 2021