Podrobnoiskanje

Splošni pogoji

 

“Privilege” program zvestobe  - posebni pogoji

The present terms and conditions of the Privilege Loyalty Program (hereinafter the "Program") are applicable as February 15th 2018 in addition to Europcar Terms and Conditions of hire and Europcar Insurance Protection ( hereinafter “Europcar General Terms and Conditions”).

1. Opredelitve

Voznik: je opredeljen kot stranka, ki se je naročila na program.

 

Europcar ID: imenovan tudi voznikov ID, Europcar ID je opredeljen kot osebna identifikacijska številka, dodeljena vozniku med prevzemom vozila na lokaciji Europcar ali ko na spletni strani ustvari račun Europcar. Da bi pridobil Europcar ID, mora voznik sprejeti splošne pogoje in pogoje Europcarja ter Politiko zasebnosti Europcarja in izpolniti naslednje podatke:

- Naslov - Ime - Priimek - Elektronski naslov - Celoten poštni naslov - Telefonska številka - Datum rojstva in lokacija - Podatki o vozniškem dovoljenju

Ta Europcar ID se mora uporabljati pri rezervaciji in / ali v času najema za pridobitev Privilege kredita in koristi od vseh ugodnosti programa

 

ID Članstva je enaka identifikacijska številka kot Europcar ID in je ključna za prejemanje ugodnosti in nagrad programa Privilege.

Lokacije Europcar poslovalnic po vsem svetu opredeljujejo vse agencije, kjer lahko kupci prevzamejo ali vrnejo vozilo, in si jih lahko ogledate tukaj: https://www.europcar.com/location  in jih lahko občasno spreminjate.

 

Program ni na voljo v Kanadi, na Kitajskem, na Kubi, na Japonskem in v Združenih državah. Program pa se lahko uporablja skupaj s partnerskimi programi Europcar Airline ali Hotelom (v nadaljnjem besedilu "partnerski programi"), kar pomeni, da lahko Privilege člani zaslužijo Privilege kredite in točke/milje za partnerje za isti najem.

 

Dogodek: opredeljen je kot avtomatizirana nadgradnja stopnje, nadgradnja ali podaljšanje na ravni Club, Executive, Elite ali Elite VIP Level.

 

Pogodbeniki: imenujejo Europcar in voznika

 

Privilege kartica: je opredeljena jkot Privilege ID kartica ali Privilege Charge Kartica v plastičnem ali virtualnem formatu, ki Privilege članu omogoča dodajanje Privilege kreditov in koristi prednosti, ki so pomembne za njegov Privilege status. Privilege član dobi novo Privilege kartico vsakič, ko se spremeni Privilege status.

 

Plačilni ID: je opredeljen kot veljaven način plačila Privilege člana, ki se bo obvezno prikazal v obrazcu za vpis v Privilege in bo zaračunan za vse stroške, povezane z najemom Privilege člana. Veljaven način plačila je lahko veljavna Privilege Charge kartica ali veljavna bančna kartica, kot je določeno v splošnih pogojih.

 

Privilege ID kartica: je opredeljena kot imenska Privilege kartica, ki jo Europcar pošlje po elektronski pošti med registracijo ali po pošti v treh tednih po registraciji, če Privilege član ni dodal svoje virtualne kartice. Privilege kartice, plastične ali virtualne, ni mogoče uporabiti kot plačilno sredstvo.

 

Privilege Charge kartica: je opredeljena kot članska Privilege kartica, ki jo Europcar dobavi zaposlenim v podjetju, katero je upravičeno do poslovnega Europcar računa, in zaposlenemu kateri je bil pravilno pooblaščen od svoje družbe, da ga uporablja kot veljavno plačilno ID. Privilege Charge kartica bo povezana s poslovnim računom, vendar bo namenjena nominiranemu posameznemu Privilege članu.

Če Privilege član ni dodal svoje virtualne kartice, bo Privilege Charge kartica poslana Privilege članu po pošti in / ali na njegov sedež podjetja, v skladu s pravili, določenimi v času pogodbenih pogojev, določenih za naslov pošiljanja kartic. Kartica je izdana in poslana šele po tem, ko je voznikovo podjetje po pošti poslalo ustrezno izpolnjen obrazec, ki je bil pravilno ožigosan in podpisan, na sedež Europcar (naslov Europcar, naveden na obrazcu).

 

Privilege krediti: so opredeljeni kot vrednosti na enoto, ki se štejejo kot krediti in določajo status Privilege člana. Privilege krediti se ustvarijo tako s številom kvalifikacijskih najemnin kot s številom kvalifikacijskih dni najema, ki so v času kvalificiranega obdobja knjižene Privilege članu. En kredit je enakovreden enemu kvalifikacijskemu najemu ali enemu kvalifikacijskemu dnevu najema. Privilege krediti ne predstavljajo plačilnega ID-ja in jih ni mogoče pretvoriti v denar.

Privilege kredite si lahko ogledate na spletu v razdelku Moj Europcar na spletnem mestu Europcar po enem tednu po izdaji potrdila o izdaji kvalificiranega najema, če je najem potekal v Avstraliji, Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Novi Zelandiji, Portugalski, Španija, Švica in Združenem kraljestvu ter 6 tednov po izdaji računov, če je bil najem opravljen v drugih državah mreže Europcar.

Če se izposojo za kvalifikacije dejansko ne plača, se ustrezni krediti Privilege ne bodo dodelili, dokler transakcija ni dokončana. Europcar lahko odobri Privilege Credits za člane Privilege za promocijske namene.

 

Privilege člani: določijo stranko, ki je vpisana v program. Člani Privilege bodo zaslužili Privilege Kredite samo za kratkoročne najeme. Najemi v višini 22 dni in več bodo dodeljeni pavšalnemu znesku kvalifikacijskih dni, določenih 21 dni.

 

Privilege nagrade določijo vsako nagrado, ki jo lahko dobi voznik s pridobivanjem Privilege kreditov. Odvisno je od ravni stopnje voznika.

 

Privilege krediti za nagrade: so opredeljeni kot vrednosti na enoto, ki se štejejo v dobropisih in uživajo ugodnosti Privilege Nagrad. Privilege krediti za nagrade nastanejo s številom kvalifikacijskih najemnin. Obrazec za vpis v Privilege: je opredeljen kot obrazec za vpis Privilege programa zvestobe, dostopen prek spletnih strani Europcar. Pred vložitvijo svoje prošnje voznik sprejme posebne pogoje in pogoje Privilege programa zvestobe.

 

Javne cene:

Javne obrestne mere vključujejo

 

• katera koli ne diskontirana obrestna mera, pridobljena z rezervacijo, neposredno na spletnem mestu Europcar, klicni center

• vse stopnje, pridobljene z rezervacijo na partnerskem mikrosistemu (namensko spletno mesto, ki je na voljo na spletnem mestu kupcev in ki strankam omogoča, da rezervirajo in upravljajo svoje najeme).

• začasne promocije, objavljene prek oglasov na mestih Europcar

 

Javna obrestna mera ne vključuje:

 

• stopnje, pridobljene prek vsake posredne spletne strani ali posrednega vira rezervacij

• podjetja so se dogovorile za pavšalne zneske

• promocijske cene

 

Prednosti: prednostna storitev je storitev hitre dostave vozil, pri čemer je najemna pogodba vnaprej pripravljena z vsemi podatki iz profila stranke in rezervacije, s čimer prihranite čas v poslovalnici.

 

 

Pogodba o najemni pogodbi (Master Rental Agreement - MRA): ta možnost v okviru prednostne službe daje Privilege članu pravico, da obide poslovalnico, ne da bi moral podpisati najemno pogodbo, razen če lokalni zakoni države najema izrecno prepovedujejo takšno prakso (npr. V Južni Afriki in na Portugalskem): če hoče Privilege član kotistiti te storitve, mora Privilege član izpolniti vse podatke o plačilu v svojem Privilege profilu in sprejeti, da se njegovo plačilno ID bremeni z vsemi zneski, povezanimi z najemom.

 

 

Program: je opredeljen kot Europcar Privilege Program zvestobe, ki se uporablja samo za blagovno znamko Europcar.

 

Privilege Status ali raven stopnje: je opredeljen kot raven, ki jo je dosegel Privilege član v sorazmerju s svojimi Privilege krediti. Na voljo so štiri stopnje Privilege statusa/ravni, katere Privilege članom nudijo posebne ugodnosti:

• Privilege Club (vstopna raven), do 9 najemov ali do 39 dni najema v roku 24 mesecev od datuma vpisa

• Privilege Executive (raven pogostega najemnika), 10-24 najemov ali 40-84 dni najema v roku 24 mesecev od datuma vpisa

• Privilege Elite (raven zelo pogostega najemnika), 25-40 najemov ali 85-129 najemnih dni v roku 24 mesecev od datuma vpisa

• Privilege Elite VIP (najvišja raven pogostostega najemnika), 40+ najemov ali 130+ najemnih dni v roku 24 mesecev od datuma vpisa.

• Upoštevani Privilege status je status, ki ga je dosegel Privilege čaln ob prevzemu vozila.

 

 

Kvalifikacijski dan: je opredeljen kot vsak dan kvalificiranega najema. Na primer, enodnevni kvalifikacijski najem je tako kvalifikacijski dan kot kvalificirani najem. Dneve kvalifikacij, ki prikazujejo 0 kot vrednost, so najemi, opravljeni po tečaju, izključenem iz Privilege Kreditov.

 

 

Kvalificirane cene za status in Privilege ugodnosti: so opredeljene kot tečaji, ki Privilege članom omogočajo, da se premaknejo na raven naslednje stopnje: vsi najemi in dnevi se štejejo ne glede na stopnjo, z izjemo naslednjih cenovnih družin, za katere ni odobrenih ugodnosti iz Privilege:

 

Koda cenika

Ime cenika

Koda cenika

Ime cenika

AAGB

A.A. PROGRAM ČLANSTVA

FR**

KATERIKOLI DRUG BREZPLAČEN PRODUKT

ADAA

ADAC DNEVNE CENE

NPOO

ZA VOZILA KI NISO V SOUPORABI

ADAB

ADAC VIKEND CENE

RE**

NADOMESTNO VOZILO

ADAC

ADAC POČITNIŠKE CENE

FSI1

NADOMESTNO VOZILO 1

BIKE

NAJEM MOTORJEV

FSI2

NADOMESTNO VOZILO 2

CHFD

ŠOFERSKE VOŽNJE

FRWL

DRUGO NADOMESTNO VOZILO 

EUSI

US POSEBNA VMESNA STOPNJA

SHOW

NO SHOW NAJEM

FDEZ

EASYJET

TO**

TOUR OPERATOR PRODUKT

FDFR

RYANAIR

USFS

US FORCE CENA ZA KRATKOROČNE NAJEME

FDJE

JERSEY EUROPEAN

USST

N. AMERICAN CENA ZA SREDNJEROČNE NAJEME

 

Vsak najem, povezan z zgoraj navedenimi stopnjami, se ne bo upošteval pri Privilege Kreditih.

Vendar bo imel Privilege član koristi od vseh drugih ugodnosti, povezanih s programom.

 

Kvalificirane stopnje Privilege statusa in Privilege nagrad: vsi najemi so kvalificirani najemi, bodisi narejeni po javni ceni ali pogajanji / pogodbeni obrestni meri, ki članici Privilege omogočajo, da se premaknejo na naslednjo raven stopnje in pridobijo nagrado Privilege. Prekrivajoče najemnine se ne štejejo za kvalificirane najemnine. Nobena brezplačna vikend nagrada ne bo dodeljena za obnovitev statusa Privilege ali znižanje.

 

Obdobje veljavnosti stopnje: je opredeljeno kot obdobje veljavnosti stopnje, na katerem lahko Privilege član zasluži Privilege ugodnosti. To obdobje veljavnosti je obdobje 24 mesecev, ki se začne na dan vpisa, podaljšanja ali znižanja dogodka in se konča istega dne 2 leti kasneje.

V primeru podaljšanja stopnje ali znižanja stopnje se Privilege krediti ponastavijo na nič na koncu veljavnosti obdobja veljavnosti stopnje.

 

Vozilo: je opredeljeno kot kateri koli avto, kombi ali tovornjak, ki ga najame voznik (najemnik) Europcarja.

 

Spletna stran: je definirana kot https://www.europcar.com

 

2. Predstavitev Europcar Privilege programa zvestobe


Program je brezplačen program, ki ga ponuja Europcar, da bi svojim voznikom nagradili zvestobo sorazmerno z njihovo pogostostjo najema vozil. Vozniki, ki se prijavijo v program, bodo samodejno izkoristili storitev ePriority, če so na voljo, če so izpolnili svoje plačilo in želene podatke o zavarovanju v svojem profilu, ali pa ga bodo lahko izbrali za vsako rezervacijo prek možnosti ePriority, če je to mogoče. Privilege člani zaslužijo Privilege Credits, da bi dosegli enega od statusov Privilege in njihove prednosti. Vse informacije o programu so na voljo v razdelku programa zvestobe spletnega mesta.

 

Program se uporablja samo za blagovno znamko Europcar in za najeme, ki se knjižijo neposredno na Europcar.

3. Pogoji članstva in postopek vpisa

Da bi se vpisal v program in dobil Privilege Charge kartico, mora voznik:

• biti star vsaj 21 let (starejši v nekaterih državah preverite specifične načine najemov glede na posamezno državo)

• imeti veljavno vozniško dovoljenje

• imeti Europcar ID

• izberite možnost »Privilege ID card«

• izpolnite spletni prijavni obrazec Privilege ali potrdite sporazum, da se vpišete ob prvem najemu na lokaciji Europcar

• potrdi sprejetje posebnih pogojev programa zvestobe Privilege

  

Stranka bo nato prejela potrditveno e-poštno sporočilo s strani Europcarja, poslano na elektronski naslov.

 

Obrazec za vpis v Privilege je na voljo v razdelku Programi zvestobe na spletnih straneh Europcarja: naslov spletne strani je na voljo na www.europcar.com.  

 

Stranke, ki se prijavijo v program zvestobe, se ne morejo prijaviti v drug Europcar program zvestobe v kateri koli državi, kot so naročniški programei za diskontne kartice ali kateri koli drugi kartični programi.

 

Programa ni mogoče uporabljati v povezavi z nobenim drugim programom Europcar, kot je Funway, Autoliberté. Vsaka naročnina na drug program bo prekinila naročnino na ta program.

 

Vendar pa se program lahko uporablja skupaj s programi Europcar Partner Frequent traveler, to pomeni, da lahko Privilege člani zaslužijo Privilege kredite in Frequent Traveller kilometre za isti najem.

4. Privilege kartice

Pri prvem vstopu v program se voznik kvalificira za raven vstopnega razreda, ki je Privilege Club.

Vsakemu članu Privilege bo na voljo ena, individualna in neprenosljiva kartica Privilege v plastičnem ali virtualnem formatu, ki prikazuje:

  

• raven svojega nivoja;

• datum prenehanja veljavnosti svoje kartice, ko se izda Privilege Company Charge kartica;

• ime podjetja, če je voznik iz podjetja  ali partner

• ustrezno številko pogodbe s podjetjem

• Privilege Charge kartica, če se uporablja, skupaj s povezanim poslovnim računom. Po registraciji ali po spremembi statusa v programu, bo Privilege član prejel e-pošto s strani Europcar registracije ali novega statusa. V tem e-poštnem sporočilu bo Privilege član lahko dodal virtualno kartico na svoj telefon in v tem primeru nobena plastična kartica ne bo dostavljena po pošti.

 

Da bi lahko izkoristili vse ugodnosti programa, je predhodna rezervacija obvezna: Privilege član mora pri rezervaciji prijaviti svoj Europcar ID račun, preden se vpiše v rezervacijo ali med postopkom spletnega naročanja ali s citatom svojega Europcar ID-ja pri rezervaciji preko telefona. Na nekaterih lokacijah je morda potrebno, da Privilege kartico predloži pri prevzemu vozila.

5. Prednostna služba

5.1 "Prednostna služba"

Privilege člani bodo imeli koristi od hitrega postopka pobiranja vozil: "prednostna služba"

 

Privilege člani bodo upravičeni do prednostne službe, če bodo izpolnjevali svoje podatke o plačilu ob rezervaciji ali na njihovem profilu ali prek možnosti online prijave ali če imajo na računu Privilege kartico in želene podatke o zavarovanju v svojem profilu ali če ima pravico do Privilege Charge kartice.

 

V teh primerih prednostna služba daje dostop do glavnega sporazuma o najemu, kjer so vse informacije vnaprej natisnjene v najemni pogodbi ob prihodu v agencijo Europcar prek namenskih linij ali poslovalnic na glavnih letališčih.

 

5.1.1 Postopek najema

Vsi najemi, ki se obdelujejo prek prednostne službe, urejajo Splošni pogoji Europcar in državni posebni pogoji v posamezni državi najema.

 

Za upravičenost do prednostne službe lahko član Privilege rezervira največ 2 (dve) uri pred časom in datumom prevzema vozila.

 

Na nekaterih lokacijah Europcarja bo Privilege član lahko dobil ključe svojega vozila iz sistema samopostrežnih ključev (to omogoča članu Privilege, da svoje ključe vozila in najemno pogodbo naloži neposredno iz avtomatskega kiosk prek svojega Privilege ID članstva, tako da obide poslovlanico in odide neposredno na parkirišče.

 

5.1.2 Plačilni pogoji

S podpisom prijavnega obrazca Privilege na spletu s stalno prednostno storitvijo s celotnim vnosom podatkov o plačilu, Privilege član sprejme bremenitev vseh zneskov za svojo plačilno kartico, povezanih z najemom, ne da bi moral podpisati najemno pogodbo v poslovlanici, razen če lokalni zakon države izposoje izrecno prepoveduje takšno prakso

 

Če se Privilege član prijavi brez možnosti prednostne storitve, tj. Brez vnašanja podrobnosti o plačilu, bo Privilege članu ponudil spletno možnost za prijavo, če je to potrebno, ali pa bo moral vnesti podatke o plačilnih sredstvih ob vsaki rezervaciji.

 

Če bo Privilege član izbral spletno možnost plačila, bo plačilo cene najemnine zaračunano na ID-ju plačila, ki je bilo vnešeno ob rezervaciji, dodatne pristojbine bodo zaračunane po vrnitvi vozila. Ko Privilege član izbere »plačaj ob prevzemu«, bo vnesena plačilna kartica samodejno bremenila vse zneske, ki se nanašajo na najem v času vrnitve vozila, ne da bi moral Privilege član plačilno kartico predložiti v pisarni. Če je na obrazcu za vpis profila ali Privilege vneseno več ID-jev plačila, bo prednostna plačilna kartica, prva veljavna bančna kartica ali Privilege Charge kartica, če bo na voljo.

 

5.2 Privilege ugodnosti

Pri vpisu v program Europcar Privilege člani prejemajo transakcijskih e-poštnih sporočila / sms-e, povezanih s programom, koristmi in nagaradami.

 

 

Privilege člani občasno prejmejo sezonske ponudbe poleg transakcijskih e-poštnih sporočil / sms-ov: Člani Privilege lahko kadar koli prekinete seznanjanje s sezonskimi ponudbami prek povezave, ki je navedena v vsakem e-poštnem sporočilu Privilege.

 

 5.2.1. Vse ravni statusa

Te določbe veljajo za vse ravni statusa:

 

• Poslovni uporabniki še naprej lahko koristijo svoje pogodbene obrestne mere za svoje podjetje, ki jih ni mogoče uporabljati v povezavi s promocijskimi cenami Privilege

• zajamčena rezervacija: za vse nivoje Privilege se rezervirano vozilo zadrži do zaključka postaje ali do 12.00 (popoldan) dan po ustreznem času in datumu za poslovalnice, ki obratujejo 24/7.

• 24-urni dostop do računa Privilege člana: ko se prijavite na spletno stran My Europcar.

• Hotelske ugodnosti: 15% popust na najboljše cene v hotelih Accor

 

5.2.2. Privilege Club

Kvalifikacije za raven statusa Privilege Club:

 

Vsi novi člani so kvalificirani za to raven od vpisanega časa. Privilege Club člani bodo samodejno nadgrajeni na naslednjo stopnjo, Privilege Executive, ko dosežejo 10 kvalifikacijskih najemov ali 40 kvalifikacijskih dni najema v času veljavnosti stopnje.

 

Privilege Club člani imajo koristi od: 

 

Brezplačni vikend najem po tretjem najemu: ponudba brezplačni najem se dobi po zaključku 3. najema, enkrat na koledarsko leto in velja največ 3 dni, vključno z sobotno nočjo, ter samo na vozilih kategorije CDMR.

Brezplačni vikend najem se uporablja enkrat na koledarsko leto, ne glede na spremembo stopnje privilegijev.

Če želite izkoristiti brezplačni vikend, mora biti v profilu Privilege člana naveden veljaven e-poštni naslov.

Privilege Club član bo dobil brezplačni vikend najem, in sicer:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po vrnitvi vozila za tretji najem, na e-poštni naslov, ki je zagotovljen ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel namenski URL naslov za dostop do spletnega mesta za rezervacijo, kjer bo Privilege član lahko rezerviral in izdal svoj e-voucher za brezplačni vikend najem.

 

Naslednje poslovlanice v Belorusiji so izključene iz ugodnosti brezplačnih vikend najemov: železniška postaja Brest (poslovalnica BQTX01); Železniška postaja Grodno (GNAX01); Železniška postaja Gomel (GMEX01); Železniška postaja Mogilev (MVQX01); Železniška postaja Vitebsk (VTBX01).

 

Ko rezervira svoj brezplačni vikend najem, mora Privilege član prebrati in sprejeti posebne pogoje, ki veljajo za Privilege brezplačno vikend ugodnost. Še posebej Privilege brezplačnih vikend najemov ni mogoče spreminjati, preklicati ali povrniti.

 

Voucher v višini 10 € po drugem najemu:

 

Voucher  se prejeme po zaključku 2. najema enkrat v koledarskem letu, ne glede na spremembo stopnje privilegiranega razreda.

 

Če želite izkoristiti voucher, mora biti v profilu člana Privilege naveden veljaven e-poštni naslov.

 

 

Privilege Club član bo prejel kupon za voucher na naslednji način:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po vrnitvi vozila za drugi najem, na e-poštni naslov, ki je zagotovljen ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel kodo kupona, za koriščenje popusta

 

 

5.2.3. Privilege Executive

Kvalifikacije za višjo stopnjo:

Če se želite pridružiti ali ostati v višji stopnji, mora Privilege član doseči 10 kvalifikacijskih najemov ali 40 kvalifikacijskih dni v najemu med veljavnostjo obdobja veljavnosti stopnje.

Ugodnosti za Executive Privilege člane so naslednje:

• Brezplačni vikend najemi, ko se premikate do Executive stopnje

  

Executive Privilege člani bodo imeli brezplačni vikend najem, ko se bodo premaknili na višjo stopnjo Executive ravni.

Brezplačni najem velja največ 3 dni, vključno s soboto zvečer

Če želite imeti koristi od brezplačnega vikend najema, mora profil Privilege člana vsebovati veljaven e-poštni naslov.

 

Executive Privilege član prejme nagrado za brezplačni vikend najem, kot sledi:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po nadgradnji na stopnjo, na e-poštni naslov, ki je zagotovljen ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel namenski URL naslov za dostop do spletnega mesta za rezervacijo brezplačnega vikend najema, ki ga omogoča Privilege

 

Član rezervira in izda svoj e-voucher za brezplačni vikend najem

Brezplačni vikend najem se uporablja samo, če je nadgradnja izvršena. Zato se ne uporablja, ko se član Privilege obnovi na istem nivoju stopnje ali se z ravni Elite zniža na raven Executive stopnje.

• brezplačni vikend najem po tretjem najemu

 

Executive Privilege člani imajo lahko tudi brezplačni vikend najem po tretjem najemu, potem ko so nadgrajeni na raven Executive stopnje.

 

Ponudba brezplačnega najema se izplača po zaključku tretje najemnine enkrat letno in je največ 3 dni, vključnos sobotno nočjo. Brezplačni vikend najem se uporablja enkrat na koledarsko leto, ne glede na spremembe na stopnji.

 

 

Če želite izkoristiti brezplačni vikend najem, mora biti v profilu člana Privilege naveden veljaven e-poštni naslov.

 

Privilege član prejme nagrado za brezplačni vikend najem, kot sledi:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po vrnitvi vozila za peti najem, na e-poštni naslov, ki je bil predložen ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel namenski URL naslov za dostop do brezplačnega spletnega mesta za rezervacijo, kjer bo Privilege član lahko rezerviral in izdal svoj e-voucher za brezplačni vikend najem

 

Naslednje poslovlanice v Belorusiji so izključene iz teh brezplačnih vikend najemov: železniška postaja Brest (poslovlanica BQTX01); Železniška postaja Grodno (GNAX01); Železniška postaja Gomel (GMEX01); Železniška postaja Mogilev (MVQX01); Železniška postaja Vitebsk (VTBX01).

 

Pri rezervaciji svojega brezplačnega vikend najema mora Executive Privilege član prebrati in sprejeti posebne pogoje, ki veljajo za Privilege brezplačni vikend. Še posebej Privilege brezplačnih vikend najemov ni mogoče spreminjati, preklicati ali povrniti.

• kupon za voucher v višini 20 € po petem najemu: kupon za voucher je član prejel po zaključku petega najema enkrat na koledarsko leto, ne glede na spremembe na stopnji. Za pridobitev kuponskega voucherja mora profil Privilege člana vsebovati veljaven e- poštni naslov.

 

Privilege član bo prejel kupon za voucher na naslednji način:

 

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po vrnitvi vozila za peti najem, na e-poštni naslov, ki je bil predložen ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel kodo kupona, za koriščenje popusta

• Single Car Upgrade ob razpoložljivosti: kadarkoli je mogoče, bo predlagana nadgradnja kategorije vozila.

 

Ta nadgradnja ni primerna za brezplačne nagrade Privilege, za najemnine, daljše od 14 dni, za dostavna vozila in tovornjake.

 

5.2.4. Privilege Elite

Kvalifikacije za stopnjo Privilege Elite:

 

Če se želite pridružiti ali ostati na stopnji Privilege Elite, mora Privilege član doseči 25 kvalifikacijskih najemov ali 85 kvalifikacijskih dni najema v času veljavnosti stopnje.

  

Bonigikacije Privilege Elite so naslednje:

• Prosti vikend najem pri nadgradnji na nivo Elite

 

Privilege Elite člani bodo imeli brezplačni vikend najem pri prehodu na raven Elite. Brezplačni najem velja največ 3 dni, vključno s soboto zvečer.

 

 

Če želite izkoristiti prosti vikend najem, mora biti v profilu Privilege člana naveden veljaven e-poštni naslov.

 

Privilege Elite član bo dobil nagrado za brezplačni vikend najem, kot sledi:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po nadgradnji na stopnjo, na e-poštni naslov, ki je zagotovljen ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel namenski URL naslov za dostop do spletnega mesta za rezervacijo brezplačnega vikend najema, ki ga omogoča Privilege

 

Član rezervira in izda svoj e-voucher za brezplačni vikend najem

 

Prost vikend najem se uporablja samo, če je nadgradnja v Elite. Zato se ne uporablja, če se Privilege članstvo obnovi na istem nivoju stopnje ali pa se z ravni Elite VIP zniža na raven Elite.

• Prost vikend najem, po tretjem najemu

 

Privilege Elite člani bodo po tretjem najemu po selitvi na Elite stopnjo izkoristili brezplačni vikend najem. Ponudba za brezplačni vikend najem se dobi po zaključku tretje najemnine enkrat na koledarsko leto, ne glede na spremembe na ravni stopnje in velja za največ 3 dni, vključno s sobotno nočjo.

 

Brezplačni vikend najem se uporablja enkrat na koledarsko leto, ne glede na spremembe na stopnji.

 

Če želite izkoristiti brezplačni vikend najem, mora profil Privilege člana vsebovati veljaven e-poštni naslov.

 

Privilege član prejme nagrado za brezplačni vikend najem, kot sledi:

 

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po vrnitvi vozila za peti najem, na e-poštni naslov, ki je bil predložen ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel namenski URL naslov za dostop do spletnega mesta za rezervacijo brezplačnega vikend najema, ki ga omogoča Privilege

 

Član rezervira in izda svoj e-voucher za brezplačni vikend najem.

 

Ko rezervira svoj brezplačen vikend, mora Privilege član prebrati in sprejeti posebne pogoje, ki veljajo za Privilege brezplačno vikend ugodnost. Še posebej Privilege brezplačnih vikend najemov ni mogoče spreminjati, preklicati ali povrniti.

Naslednje poslovalnice v Belorusiji so izključene iz teh brezplačnih vikend najemov: železniška postaja Brest (poslovalnica BQTX01); Železniška postaja Grodno (GNAX01); Železniška postaja Gomel (GMEX01); Železniška postaja Mogilev (MVQX01); Železniška postaja Vitebsk (VTBX01).

 

Kuponski voucher v višini 30€ po petem najemu: kupon za voucher se prejema po zaključku petega najema enkrat v koledarskem letu, ne glede na spremembe na stopnji

 

Profil Privilege člana mora vsebovati veljaven e-poštni naslov za izkoriščanje kuponskega voucherja.

 

Privilege član prejme svoj kupon na naslednji način:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po vrnitvi vozila za peti najem, na e-poštni naslov, ki se zagotovi ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel kodo kupona, za koriščenje popusta

• Dvojna nadgradnja ob razpoložljivosti: kadarkoli je mogoče izvesti nadgradnjo kategorije vozil za dve kategoriji. Ta nadgradnja ni primerna za brezplačne nagrade Privilege, za najemnine, daljše od 14 dni, za dostavna vozila in tovornjake.

• Brezplačni dodatni voznik: Člani Privilege Elite lahko brez dodatnih stroškov izkoristijo enega brezplačnega dodatnega voznika.

  

5.2.5. Privilege Elite VIP

Kvalifikacije za Privilege Elite VIP Stopnja:

 

Če se želite pridružiti ali ostati na najvišjem nivoju privilegijev Privilege Elite VIP, mora član v času veljavnosti stopnje doseči 40 najemov ali 130 najemnih dni.

 

Prednosti Privilege Elite VIP Members so naslednje:

• Prosti vikend pri prehodu na nivo Elite VIP stopnje

 

Privilege Elite člani bodo imeli brezplačen najem vikendov, ko se bodo premaknili na raven Elite VIP stopnje: brezplačen najem je največ 3 dni, z vključno soboto ponoči.

Če želite izkoristiti brezplačni vikend, mora profil Privilege člana vsebovati veljaven e-poštni naslov.

 

Privilege Elite VIP član prejme nagrado brezplačnega vikenda, kot sledi:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po nadgradnji na stopnjo, na e-poštni naslov, ki je zagotovljen ob času včlanjenja,

• e-poštni naslov bo imel namenski URL naslov za dostop do spletnega mesta za rezervacijo brezplačnega vikenda, ki ga omogoča Privilege

 

Član rezervira in izda svoj e-voucher za brezplačni vikend.

 

Brezplačni vikend najem se uporablja samo, če je nadgradnja na Elite VIP. Zato se ne uporablja, ko se Privilege član obnovi na ravni Elite VIP stopnje.

• Prosti vikend po tretjem najemu

  

Privilege Elite VIP člani bodo po tretjem najemu izkoristili brezplačni vikend najem po prehodu na raven Elite VIP stopnje. Ponudbo za brezplačen najem prejmete po zaključku tretjega najema enkrat na koledarsko leto, ne glede na spremembe ravni stopnje in veljajo največ 3 dni, vključno z sobotno nočjo.

 

Brezplačni vikend najem se uporablja enkrat na koledarsko leto, ne glede na spremembe na stopnji.

 

Če želite izkoristiti brezplačni vikend najem, mora biti v profilu Privilege člana naveden veljaven e-poštni naslov.

 

Privilege član prejme nagrado za brezplačni vikend najem, kot sledi:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po vrnitvi vozila za peti najem, na e-poštni naslov, ki je bil predložen ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel namenski URL naslov za dostop do spletnega mesta za rezervacijo brezplačnega vikend najema, ki ga omogoča Privilege

 

 

Član rezervira in izda svoj e-voucher za brezplačni vikend najem

 

Ko rezervira svoj brezplačen vikend najem, mora Privilege član prebrati in sprejeti posebne pogoje, ki veljajo za Privilege brezplačni vikend najem. Privilege brezplačnih najemov ni mogoče spreminjati, preklicati ali povrniti.

 

Naslednje poslovalnice v Belorusiji so izključene iz brezplačnih vikend najemov: železniška postaja Brest (poslovalnica BQTX01); Železniška postaja Grodno (GNAX01); Železniška postaja Gomel (GMEX01); Železniška postaja Mogilev (MVQX01); Železniška postaja Vitebsk (VTBX01).

 

Kuponski voucher v višini 30€ po četrtem najemu: kupon za voucher se prejema po zaključku četrtega najema enkrat v koledarskem letu, ne glede na spremembe na stopnji

 

Profil Privilege člana mora vsebovati veljaven e-poštni naslov za izkoriščanje kuponskega voucherja.

 

Privilege član prejme svoj kupon na naslednji način:

• e-poštno sporočilo bo poslano 2 delovna dneva po vrnitvi vozila za četrti najem, na e-poštni naslov, ki je naveden ob včlanitvi,

• e-poštni naslov bo imel kodo kupona, da izkoristi popust

• Dvojna nadgradnja ob razpoložljivosti: kadarkoli je mogoče predlagati nadgradnjo kategorije vozil za dve kategoriji. Ta nadgradnja ni primerna za brezplačne nagrade Privilege, za najemnine, daljše od 14 dni, in za dostavna vozila in tovornjake.

• Brezplačni dodatni voznik: Privilege Elite VIP člani lahko brez dodatnih stroškov izkoristijo možnost enega dodatnega voznika brezplačno.

• Brezplačna članstvo v prednostnem pasu: Privilege Elite VIP člani lahko izkoristijo brezplačno letno članstvo za storitev Priority Pass, ki omogoča dostop do več kot 700 letaliških salonov po vsem svetu, poleg tega pa je brezplačen tudi dostop do čakalnice.

 

Upravičeni VIP-člani Privilege Elite bodo prejeli e-pošto z vsemi podrobnostmi za aktiviranje ugodnosti prednostnega pasu.

 

Prednost Priority Pass se uporablja samo, če je nadgrajena na ravni stopnje Elite VIP. Ne uporablja se, ko se Privilege članstvo prenese na raven Elite VIP stopnje.

 

Če želite izkoristiti Priority Pass mora profil Privilege člana vsebovati veljaven e-poštni naslov.

6. Privilege ugodnosti

Privilege član preklopi z ene stopnje na drugo v sorazmerju s svojimi Privilege krediti.

Privilege član prejme kupone in nagrade za proste vikende v sorazmerju s svojimi Privilege krediti.

Po vpisu v program, Privilege član samodejno postane član Privilege kluba in začne pridobivati Privilege Credits, da doseže status Privilege Executive, dokler je v času najema ali rezervacij vnešen ID člana v rezervacijo ali najem.

Za upravičenost do zaslužka Privilege Credits mora biti Privilege član glavni gonilnik najema in računa, ki ustreza najemu, mora biti v imenu Privilege člana.

 

Privilege člani izpolnjujejo pogoje za izvršilni status Privilege, ko dosežejo 10 (deset) kvalifikacijskih najemov ali 40 (štirideset) kvalifikacijskih dni najema v obdobju veljavnosti stopnje.

 

Privilege člani so upravičeni do statusa Privilege Elite, ko dosežejo 25 (petindvajset) kvalificiranih najemnin ali 85 (petinosemdeset) kvalifikacijskih dni najema v obdobju veljavnosti stopnje.

 

 

Privilege člani se kvalificirajo za Privilege Elite VIP status, ko dosežejo 40 (štirideset) kvalifikacijskih najemov ali 130 (stotrideset) kvalifikacijskih dni  najemov v obdobju veljavnosti stopnje.

 

6.1. Privilege status / nadgradnja stopnje

Vsak Privilege član ima lahko svojo raven stopnje nadgrajeno takoj, ko doseže potrebno število Privilege Credits. To število lahko dosežete tako, da dosežete potrebno število kvalifikacijskih dni ali potrebno število kvalifikacijskih najemov v obdobju veljavnosti stopnje. Privilege član bo lahko koristil to novo raven stopnje, takoj ko bo dosegel potrebno količino Privilege Credits ter za konec veljavnega obdobja veljavnosti stopnje, kot tudi za naslednjo.

 

Privilege član se lahko v času veljavnosti stopnje nadgradi na naslednjo stopnjo.

 

6.2. Privilege status / znižanje ravni stopnje

Privilege članstvo bo degradirano, če Privilege član ne bo zaslužil Privilege Credit v obdobju veljavnosti stopnje ali ne doseže niti potrebne količine kvalifikacijskih najemnin niti potrebne količine kvalifikacijskih dni, da bi izpolnil pogoje svojega trenutnega Privilege stanja.

Vendar se bo Privilege član nadgradil takoj, ko bo dosegel potrebno količino Privilege Credits, da bo imel višjo raven.

 

Privilege člane je mogoče degredirati samo na naslednjo nižjo stopnjo v obdobju veljavnosti stopnje in bo kar najbolje izkoristil prednosti Privilege kluba.

V primeru nadgradnje ali degradacije bo nastala nova Privilege kartica, ki jo bomo samodejno posodobili Privilege članom, ki so izbrali virtualni format kartice Privilege. Privilege člani, ki so izbrali plastični format kartice Privilege, bodo v naslednjih 3 tednih po spremembi stopnje Pivilege, prejeli novo kartico.

Brez poseganja v določbe 8. člena spodaj se trenutni status Privilege člana podaljša, če na koncu veljavnosti obdobja veljavnosti listine Privilege člana še vedno izpolnjuje pogoje za svoj trenutni status Privilege.

 

6.3. Privilegija Status / Stopnja prenove ravni

Privilege član bo obnovljen na istem nivoju stopnje, če bo Privilege član ohranil zahtevano število najemov in najemnih dni, da ostane na istem nivoju stopnje ob koncu veljavnosti obdobja veljavnosti stopnje.

 

V primeru podaljšanja na istem nivoju,  nova kartica ne bo poslalana, razen če ima imetnik kartico podjetja.

7. Odgovornost

7.1. Odgovornost člana Privilege

Privilege član s prijavo v program potrdi, da je prebral in razumel veljavne posebne pogoje in pogoje za program zvestobe programa Privilege. Privilege član jamči, da so informacije, ki so navedene na obrazcu za vpis v Privilege, resnične, popolne in točne. Privilege član se zavezuje, da bo preko razdelka Moj Europcar obvestil Europcar o kakršni koli spremembi svojih osebnih podatkov, ki so na voljo v obrazcu za vpis v Privilege, vključno z vsemi spremembami njegovega naslova za izstavitev računa, podatkov o vozniških dovoljenjih in spremembi ID plačila. Privilege član pisno obvesti Europcar o kakršnem koli pogoju, ki bi lahko škodoval vozni sposobnosti in izgubi ali kraji kartice Privilege.

Privilege član se strinja, da ne bo ogrožal Europcar v celoti odškodninski in neupravičeno iz kakršne koli izgube, odgovornosti ali stroškov, ki izhajajo iz kakršnega koli neupoštevanja Europcarja ali zaradi tega, da si Privilege član ne bo razkril spremembe v kateri koli prej navedeni obliki ali kakršna koli kršitev posebnih pogojev programa zvestobe.

 

7.2. Odgovornost Europcarja

Prednostna služba bo na voljo samo na mestih, ki sodelujejo v Europcarju, in v državah, kjer lokalni zakoni izrecno ne prepovedujejo take storitve. Europcar se bo najbolj smiselno komercialno prizadeval, da bi Privilege članu zagotovil prednostno storitev. Vendar Europcar ne odgovarja za kakršno koli izgubo, škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi tega, če Privilege član ne dobi prednostne službe. Če iz kakršnega koli razloga ni mogoče ponuditi prednostne storitve članu Privilege ob času in datumu prevzema, bo najemna transakcija obdelana v skladu s standardnim najemnim zakupom Europcar.

8. Prekinitev

8.1. Prenehanje članstva Privilege

Član Privilege lahko kadarkoli prekliče prijavo prek naslova zvestobe. To bo pomenilo popoln umik iz programa in s tem trajno prenehalo koristi, povezane s programom.

 

 

8.2. Prenehanje s strani skrbnika

V primeru kakršnekoli kršitve s strani članov Privilege Splošnih pogojev Europcarja in natančneje s trenutnimi posebnimi pogoji, lahko Europcar prekine včlanitev v program Privilege brez predhodnega obvestila.

 

Europcar lahko prekine vpis v program lojalnosti članov programa Privilege iz kakršnega koli razloga, tako da pošlje članu Privilege enomesečno predhodno obvestilo prek e-pošte ali pošte.

 

Kartica Privilege ostaja edina lastnina družbe Europcar in jo je treba na zahtevo vrniti Europcarju.

9. Zahtevki in obvestila

9.1. Kreditni zahtevek za ugodnosti

Če Privilege član obvesti, da Priviledge krediti niso bili ustrezno knjiženi na njegov račun po najkrajšem čakalnem obdobju šestih (6) tednov po izdaji fakturirane najemnine, lahko zahteva, da se stanje v določenem obdobju šest (6) mesecev po najemu vozila na ustrezni lokaciji Privilege (glede na datum vrnitve vozila).

 

Če želite to narediti, se člani Privilege prijavijo na spletno mesto Europcar in izpolnijo vsa obvezna polja Privilege online query obrazca v razdelku Poizvedba Moj Europcar, tj. Številko rezervacije ali najemne pogodbe, datum prevzema in postajo, povratno postajo.

 

Za upravičenost do zaslužka Privilege kredita mora biti član Privilege glavni gonilnik najema in račun, ki ustreza najemu, mora biti v imenu člana Privilege.

 

9.2. Razno

Član/ica Privilege lahko v okviru programa za zvestobo z nami v zvezi s programom predloži še kakšno drugo poizvedbo z naslednjim ciljem "Europcar Privilege program zvestobe".

10. Zbrani osebni podatki

Z vključitvijo v program se člani Privilege strinjajo, da bodo njihovi osebni podatki, zbrani v obrazcu za vpis v Privilege, shranjeni v računalniško zaščiteni bazi podatkov in uporabljeni za pospešitev postopka najema ali obveščanje člana o njegovem statusu v programu in njegovih nagradah. Na primer, člani Privilege tega podatka ne bodo potrebovali za vsak najem. Osebni podatki člana Privilege bodo shranjeni pod Europcar ID v popolnoma varnem okolju. Zato lahko Europcar z vpisom v njegov /njen Moj Europcar ali s citiranjem Europcarjevega ID-ja po telefonu ali v poslovalnici dostopa do podatkov o članih Privilege. Takšne informacije bodo vnaprej izpolnjene tudi na obrazcu za spletno rezervacijo, tako da bo član Privilege moral izbrati samo čas in kraj najema ter kategorijo vozila. Član Privilege bo lahko kadarkoli dostopal do svojih osebnih podatkov in jih spremenil, tako da se bo prijavil v razdelek Moj račun.

 

Europcar lahko razkrije osebne podatke člana Privilege enemu od svojih agencij v državi, kjer varstvo podatkov ni primerno samo zaradi izvajanja najema, ki ga zahteva članica Privilege v tej državi.

 

Europcar shranjuje samo osebne podatke članov Privilege, dokler je to potrebno, da dosežejo cilje, opisane v Politiki zasebnosti Europcar (https://www.europcar.com/security-and-privacy-policy)  v skladu z veljavno zakonodajo.

11. Sprememba posebnih pogojev programa zvestobe

Europcar lahko občasno spremeni posebne pogoje Privilege programa zvestobe . Član programa Privilege se zato obrne na najnovejšo različico posebnega  programa zvestobe Privilege, ki je na voljo na spletu. Šteje se, da so bile te spremembe odobrene s strani člana Privilege, razen če Europcar pisno obvesti o nasprotnem v enem mesecu po ustrezni spremembi.

 

Europcar lahko prekine Privilege program zvestobe po lastni presoji, tako da vsaj devetdeset (90) dni prej pošlje pisno obvestilo članu Privilege. V vsakem primeru bo vsak član Privilege programa izkoristil prednosti svojega članstva v Privilege programu do datuma poteka veljavnosti.

12. Višja sila

Katerakoli pogodbenica se izogne vsaki zamudi ali neuspehu pri izpolnjevanju svojih obveznosti, ki jih povzroči kateri koli dogodek ali nepredvidljiv dogodek, ki presega razumen nadzor, vključno s potresom, delovnimi spori, nemiri, vladnimi zahtevami, odločitvami in / ali predpisi, neuspešnim delovanjem računalnika opreme, okvar ali zamud virov, iz katerih se pridobijo podatki, in prevoznih težav.

 

Če pride do dogodka višje sile, pogodbenica ne more izvesti svojih obveznosti, ni odgovorna za takšno neplačilo in si po najboljših močeh prizadeva za prenehanje dogodka zaradi višje sile. 

  

Tiskaj

Pokličite naš rezervacijski center +386 (0)59 070 500

Pravne informacije
Vse o vaši rezervaciji
Poslovni center

Aplikacija za še večjo mobilnost.

Prenesite Europcarovo mobilno aplikacijo za iPhone, iPad ali Andoid!

Kazalo Pišite nam Poslovne enote Začutite Slovenijo z Europcarom 24/7 asistenca Kartica zvestobe E-novice Najem vozil - akcije Najem vozil - poroke Najem tovornega kombija FAQ - pogosta vprašanja O nas Nasveti za ekološko vožnjo (EN) Europcar International O Sloveniji Splošni pogoji

© Europcar Slovenia 2021